Använd storytelling! | Seminarium på Gotland Grönt Centrum

Öka din försäljning genom storytelling!

Vi lever i en alltmer polariserad värld med ett överflöd av kommunikation och marknadsföring via många kanaler – både fysiskt och särskilt digitalt med sociala medier som blir en alltmer komplex kanal att hantera. I detta brus är det viktigt att leverera ett givande och effektfullt budskap. Samtidigt börjar företagen i hela mat- och dryckeskedjan inse vikten av att samla feedback och dialog kring sin produkt. Att jobba kundorienterat är grundbulten i ett framgångsrikt företagande.

Detta seminarium kommer att ta upp utvecklingen kring berättande i olika handelssituationer samt ge exempel och inspiration om möjligheterna med effektivt berättande.

Hur?


Datum:
  
Tisdag 12 mars kl. 13-16


Plats: Stora konferensen på Gotland Grönt Centrum


Hur anmäler jag mig?: Genom Gotland Grönt Centrum (länk)


Mer information: Susanne Welin-Berger, Gotland Grönt Centrum susanne.welin-berger@grontcentrum.se

 

Daniel Freeman – Affärsutvecklare Science Park Gotland

Daniel Freeman
Affärsutvecklare

Gotland Grönt Centrum, Lövsta