Start-up intro | Kulturarvsinkubatorn

Nästa steg för briljanta kulturarvsidéer!

Tillsammans med Riksantikvarieämbetet arbetar vi på Science Park Gotland med affärsutveckling för den nya Kulturarvsinkubatorn (KAI)

Hur?


Datum:
 7-8 mars 


Plats: Riksantikvarieämbetet Visby


Hur anmäler jag mig?: Endast inbjudan via KAI


Mer information: Kulturarvsinkubatorn webbplats (länk)

Michael Enlund

Michael Enlund
Affärsutvecklare

Kulturarvsinkubatorn, Riksantikvarieämbetet, Visby