Bygg upp en hållbar affärsmodell – värdefulla tips för startups

Alma Jönsson jobbar med hållbarhet för startups

När samhället förändras och marknaden ställer allt högre krav är grunden en hållbar affärsmodell. Det gäller att börja tidigt och få med hållbarhetstänket redan i startup-fasen. Den stora frågan är HUR? 

Det är en grundförutsättning för varje modernt företag att ha hållbarhet med som en del av sitt DNA. Dina kunder kräver det, den kompetens du vill attrahera kommer värdera det och investerare förutsätter det. Att vara med i matchen tidigt kommer att stärka ert värde och göra er mer konkurrenskraftiga på marknaden.

Så hur gör du då för att möta kraven och bygga ett modernt och konkurrenskraftigt företag med en hållbar affärsmodell att vara stolt över?

Bättre metoder för att bygga in hållbarhet

På Science Park Gotland har hållbarhetsarbetet intensifierats under 2022. I inkubatorprogrammen SPG Startup och SPG Summit finns hållbarhet med som en röd tråd där du och ditt företag redan vid antagning till programmen måste ha en potential att kunna bidra till något av målen i Agenda 2030.

Ansvarig för dessa delar i programmen är Alma Jönsson, hållbarhets- och communityansvarig hos oss på Science Park Gotland. Hon har erfarenhet av att stötta startups från olika branscher med att genomlysa, analysera och identifiera affärsmöjligheter och risker, men också med att ta fram relevanta dokument som företagen har konkret nytta av. Hon beskriver det som en ganska komplex och stundtals svår process:

Hållbarhet är en stor fråga, men inte omöjlig om vi ser till att samarbeta! Att bygga bolag är inte helt lätt från första början. Man vill gärna ha med hållbarhet i sin affärsmodell men det kan vara både dyrt och svårt och än finns inte upparbetade modeller. Kan jag ställa krav på mina leverantörer? Är kunderna redo? Det blir hela tiden avvägningar. Oftast är det även nödvändigt att kunna konkurrera med pris.

Alma Jönsson ny som Communityansvarig på Science Park Gotland

Hon fortsätter på spåret med vilka stora insatser som faktiskt krävs av startups idag:

– Det kan vara utmanande att erbjuda ett konkurrenskraftigt pris och samtidigt upprätthålla ett helt igenom hållbart företagande. För mindre bolag kan det vara svårt att veta vad man ska fokusera på för att nå sina ambitioner. Vi på Science Park Gotland ger ett bra stöd och håller oss uppdaterade på vad som händer i samhället i form av omställningsstöd att söka, bidrag som endast går till innovativa, hållbara affärsmodeller osv. Något som skapar goda förutsättningar är att entreprenörerna får resonera kring hållbarhet för sina idéer redan i ansökan – eftersom det är ett krav för att bli antagen till våra program. 

Fokusera på mer än affärsidén när det gäller hållbarhet för startups

Så jag är en bit på vägen redan med en hållbar affärsidé. Kan jag känna mig klar? Hur tar jag mig vidare?

Även om du har en hållbar idé i grunden finns det fortfarande mycket du kan göra. Gå igenom ditt bolag grundligt. Börja med att analysera din affärsmodell, din produkt, dina leverantörer, dina samarbetspartners och din egen organisation. Vilka krav ställer vi på vår omgivning gällande hållbarhet och vilka krav ställer vi på oss själva? Hur kommunicerar vi om vår roll i kedjan?

FarmUp - handla enkelt i mobilen

Att ha ett bollplank utanför organisationen hjälper er att sätta saker i perspektiv, men också att inte sluta när det dyker upp motstånd. Där kan vi stötta mycket, att hjälpa företagen att trassla sig igenom processen. Genom att dessutom utforska branschernas brister kan man hitta sin usp och till och med nya affärsområden. Sätt er i ett nätverk där ni kan diskutera er specifika bransch och lär och samverka med med andra startups. Det ger bättre impact när fler går ihop! 

Läs Almas lärdomar och ta del av hennes tips nedan!

#1 – Avgränsa och fokusera 

Utgå från Agenda 2030 och välj ut vad som är viktigast för er som företag. Vad kan ni påverka?

Avgränsa er och välj ut var ni kommer kunna göra störst skillnad. Det är annars lätt att känna sig överväldigad. Se till att belysa även er negativa påverkan och sätt mål för att minska den. Det kommer hjälpa er att fokusera. 

#2 – Skriv en hållbarhetspolicy

Börja med att skriva en hållbarhetspolicy som utgår från det ni kommer fram till i er analys.

Er policy bör vara relevant för just er och kunna realiseras i en handlingsplan med mätbara mål. Se till att förankra – det kommer inte göra skillnad om inte alla är med på resan!

#3 – Säkra en hållbar affärsplan

Gör hållbarhetsprinciperna till en naturlig del av er affärsplan, inte som ett tillägg.

Börjar ni tidigt och jobbar på djupet blir det lättare att integrera i alla delar av er verksamhet. Det hjälper er också att prioritera och påverka där ni har bäst förutsättningar. I programmet SPG Summit får ni hjälp med detta. 

Hållbarhet för startups - gör som FarmUp och skapa en hållbar startup
Clara Cox och Johan Fallberg från FarmUp.

#4 – Engagera hela företaget!

Få med er alla medarbetare. De kommer behövas i längden. 

De kommer behöva brinna för den här frågan lika mycket som du. Tänk även på att de små insatserna också räknas. 

#5 – Kommunicera det ni gör bra (men också det ni gör mindre bra…)

Kommunicera det ni gör bra, mycket!

Men ett tips är även att belysa problemen i hela branschen. Hur bidrar jag/vi? Öppenhet i kommunikationen kommer göra er trovärdiga. Det skapar värde i ert bolag och kommer göra er konkurrenskraftiga. Och glöm inte att sätta tydliga mål som ni sedan jobbar mot.

Våga visa vägen framåt – för hela er bransch!

Alma Jönsson Communityansvarig

Alma Jönsson
Hållbarhets- och communityansvarig

It’s not about ideas, it’s about making ideas happen. 

Alma Jönsson är till vardags hållbarhets- och communityansvarig på Science Park Gotland. Det innebär bland annat att hon hjälper företagen i programmen att jobba fram tydliga hållbarhetsplaner som gör faktisk skillnad. 

Nyfiken? Sök till de kostnadsfria programmen Vår syn på hållbarhet

Hållbarhet för startups är skriven av Lovisa Moberg på Science Park Gotland och publicerad 2021-10-27.