EU satsar på Gotland i energi- och klimatomställningen

Gotland har utsetts till en av EU’s 30 utvalda öar som kommer få värdefullt tekniskt stöd i energi- och klimatomställningen för att visa vägen mot en hållbar framtid. Detta efter en ansökan gjord av oss på Science Park Gotland i partnerskap med Energicentrum Gotland utifrån en utlysning av EU-sekretariatet och Clean Energy for EU islands.

Detta innebär att Gotland kommer få tekniskt och organisatoriskt stöd under de kommande tre åren för att bidra till målet att bli fullständigt energioberoende genom 100% förnybara källor senast 2030. @Clean Energy for EU islands uttrycker att framgången för dessa utvalda öar kommer att bli en ledstjärna för andra på deras väg mot en heltäckande utfasning av fossila bränslen.

Så här säger Jon Rytterbro, projektutvecklare hos oss och en av dem som kommer jobba mest med detta framåt:

Jon Rytterbro
Det är otroligt roligt att sekretariatet antagit vår ansökan som en av 30 utpekade öar i Europa som får särskilt stöd till arbete med en hållbar energiförsörjning. Nu ser vi fram emot att inleda samarbetet med lokala, nationella och europeiska samarbetsparters för att öka takten och bidra till målet om att vara en föregångare i klimatomställningen.

Nu påbörjas arbetet att identifiera Gotlands behov och väg framåt och vi ser fram emot att berätta mer om detta inom kort!

Ta kontakt!

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
Projektutvecklare

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

073-745 33 43

Jon Rytterbro, Projektutvecklare Node Gotland

Jon Rytterbro
Projektutvecklare

jon.rytterbro@scienceparkgotland.se

076-125 74 71