Gotland i final när kommuner prisas för sitt omställningsarbete

Bilden visar den snabbladdare för tung trafik på Lundbygatan i Visby som togs i bruk 2023. Ansökan om medel från Energimyndigheten som möjliggjorde projektet gjordes av Geab, Gotlands Energi AB tillsammans med Science Park Gotland och Region Gotland.

2030-sekretariatet delar för sjunde året ut priset ”Laddguldet” som prisar den kommun som med ett helhetsgrepp och på ett långsiktigt sätt verkar för att främja eldrivna fordon och transporter. Gotland som kommun presenteras nu som en av sex finalister till det ärofyllda priset.

2030-sekretariatet vittnar om att det bland finalisterna återses både stora och små aktörer. Priset går inte till den som gör mest sett till volym, utan till den kommun och fastighetsägare som med ett helhetsgrepp och på ett långsiktigt sätt främjar användandet av laddbara fordon utifrån sina lokala förutsättningar. I bedömningen ingår kriterier som:

·         Samverkan med andra aktörer

·         Vilka som får tillgång till infrastrukturen

·         Ringar på vattnet – hur andra inspireras att ta efter

·         Information och dialog

·         Innovation och nytänkande– Finalplatsen är en indikator på att det påbörjade arbetet och det senaste årets satsningar kring etablering av laddinfrastruktur på Gotland ger resultat. Arbetet är en kraftansträngning som både näringsliv, ideella krafter, privatpersoner och myndigheter stått för tillsammans, vilket vi är mycket glada och stolta över, säger tekniska nämndens ordförande Mariette Nicander i en kommentar.

Vinnarna presenteras på eCarExpo, Svenska mässan i Göteborg fredag 1 december 2023 med prisutdelare Mattias Bergman, vd, Mobility Sweden.

Node Gotland – en kraft i omställningen

Vi på Node Gotland arbetar målmedvetet för en ändamålsenlig utbyggnad av laddinfrastrukturen och har bland annat säkrat 9 msek till tung trafik tillsammans med Geab, Biogas Gotland och Region Gotland. Utöver det har vi tillsammans med en gotländsk startup arbetat för en ökad delning och högre tillgänglighet av befintliga laddare samt utvecklat ett koncept för flyttbara snabbladdare utan behov av anslutning till elnätet. Dessutom har Node hjälpt olika aktörer att ansöka till klimatklivet och även identifierat var behovet av laddning är som störst.

Vi ser fram emot att fortsätta vara en konstruktiv kraft för omställning inom transporter på ön.

Ta kontakt!

Jon Rytterbro, Projektutvecklare Node Gotland

Jon Rytterbro
Projektutvecklare

jon.rytterbro@scienceparkgotland.se

076-125 74 71

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
ProjektutvecklaRe

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

073-745 33 43