Hur finansierar jag mitt företag?

Vi får ofta frågor kring finansiering av nystartade tillväxtbolag och ger gärna råd kring hur just du kan tänka kring finansiering.

Du kan också läsa mer om vilken finansiering vi erbjuder. Vill du veta mer om vår finansiering eller finansiering generellt är du välkommen att boka ett möte. 

BOKA MÖTE

Finansiering genom Science Park Gotland

Såddfond

Science Park Gotlands såddfond riktar sig enbart till företag som deltar i SPG Startup eller är antagna till programmet SPG Summit.

Syftet med såddfinansieringen är att överbrygga de hinder som företag i tidiga skeden möter för att därigenom möjliggöra att de kan fortsätta sin utveckling.

Medel utbetalas i storleksordningen 10 – 50 tkr.  

Utvecklingsstöd

Science Park Gotlands utvecklingsstöd riktar sig enbart till företag som är antagna till programmet SPG Summit och kan användas för att utveckla produkter och tjänster. 

Utvecklingsstödet kan finansiera inköp av tjänster för utveckling.

Köpen kan uppgå till 50 tkr exklusive moms.

Riskkapital

Genom vårt helägda bolag RegionInvest Gotland investerar vi i gotländska små och medelstora företag som befinner sig i tidig kommersiell fas eller andra tillväxtskeden.

Investeringar görs på mellan 0,2 – 5 mkr beroende av behovet av kapital i företaget.

Engagemangstiden är vanligtvis mellan 3-7 år och RegionInvest Gotland går in som minoritetsägare i företaget.