Framtidens guld är kunskap – IP är verktyget för att skydda det

Immaterialrätt IP för startups

Immaterialrätt för startups

Har du koll på vad immaterialrätt för startups (IP) och immateriella tillgångar är och vilken betydelse de har? Orden antyder att det handlar om juridik – torrt och tråkigt. ”Kan det verkligen vara viktigt?” ”Det är väl bara stora företag som Google, Volvo och Apple som måste hålla koll på det…?” 

Där tar du fel! IP och immateriella tillgångar har en avgörande betydelse för bolag i alla olika faser och storlekar. Därför självklart viktigt för en ny startup att hålla reda på. Har man inte koll på det riskerar företaget att bli värdelöst. Idag består nämligen mellan 80–95 % av ett bolags värde av immateriella tillgångar. 

Det är en ökning med ungefär 70 % på cirka 30 år. Den ökningen fortsätter då vi går emot en ren kunskapsbaserad ekonomi.

Bolag som har väldigt mycket immateriella tillgångar är till exempel Facebook, Spotify och Google. För att växa i dagens samhälle är det därför viktigt att identifiera vilka olika tillgångar som finns i bolaget och göra en strategi för hur dessa tillgångar ska skyddas samt hanteras. Görs inte det riskerar bolaget att behöva byta varumärke, sluta producera en produkt eller får betala skadestånd för intrång i annans immaterialrätt.

Vad är egentligen immateriella tillgångar och IP?

Immateriella tillgångar är motsatsen till fysiska tillgångar och utgörs främst av olika former av kunskap som förpackas till tillgångar, det är till exempel:

 • Uppfinningar
 • Data
 • Skisser
 • Idéer
 • Design
 • Strategier
 • m.m.

Det kan egentligen vara i princip vad som helst som inte är fysiskt.

Immaterailrätt för startups – det kan handla om mönsterskydd
Patent är en del av immaterialrätt
Henry Woodward tog 1875 patent på en variant av glödlampa; patentet köptes senare av Thomas Edison. (Källa: Wikipedia)

I detta skede pratar man därför om IP (intellectual property). Dessa tillgångar är i sig själva inget skydd och besitter ingen rättighet men skydd kan erhållas med hjälp av olika skyddsmetoder, så som:

 • Patent – för teknisk uppfinning
 • Varumärkesskydd– för namn och slogan m.m.
 • Mönsterrättsskydd (design) – för utseendet
 • Upphovsrätt– för ett skapat verk.

Dessa rättigheter ges per land vilket betyder att skydd i Sverige inte hindrar någon i USA eller Kina att producera varan, använda märket eller designen, om inte skydd söks även där.

Immaterialrätt är viktigt för startups

Att söka ovannämnda skydd, förutom upphovsrätt, kostar pengar och ska man söka skydd i alla länder blir det ofantligt dyrt. Dyrast av skydden att söka är patent. En vanlig och relativt enkel patentansökan landar oftast på mellan 100 000 till 200 000 kr. Därför bör man undersöka om nyttan som fås av ett patent är större eller värt mer än kostnaden att söka och upprätthålla patentet. Förutom patent, varumärkesskydd, mönsterrätt och upphovsrätt är företagshemlighet, avtal och skapa ett varumärke effektiva skyddsmetoder.

Som bolag bör man också säkerställa att det är bolaget som äger de immateriella rättigheterna. Risken finns annars att tillgångar frånhänds bolaget vilket kommer skada bolagets fortsatta utveckling.  

Vad bör ni som startup tänka på?

 1. Identifiera immateriella tillgångar i bolaget, vad har ni för idéer, kunskap, humankapital m.m.?
 2. Säkerställ att bolaget äger de immateriella tillgångarna.
 3. Gör en IP-strategi, hur ska ni hantera tillgångarna ni har? Vill ni söka något skydd? Vilket? Innan ni bestämt vad ni gör håll era idéer hemliga! Gör ni inte det riskerar ni att gå miste om möjligheten att erhålla patent eller designskydd.
 4. Implementera IP-strategin och bevaka er rätt!

Fyra saker du kanske inte vet om IP?

 • Ungefär 97 % av sökta patent blir aldrig lönsamma.
 • Blir ett varumärke synonymt med produkten förloras skyddet, exempel på när så har hänt är termos, rulltrappa, bankomat och jojo.
 • En immaterialrättstvist tar oftast mellan 3–5 år i domstol att lösa
 • Ett bolags ”brand” – varumärkesidentitet – är generellt idag den immateriella tillgången med störst värde.

”Ett bolags varumärkesidentitet är generellt idag den immateriella tillgången med störst värde”

Sammanfattningsvis om immaterialrätt för startups

Start-ups måste hantera immateriella tillgångar från start och lägga energi på att förvalta och utvinna dem annars är risken att någon annan kopierar bolagets idé. Dessutom måste man vara observant på att inte kopiera tidigare skyddade immateriella tillgångar eftersom det kan leda till tvister och skadestånd. Kunskap i att vårda, utveckla och skapa kontroll över immateriella tillgångar är ett måste för lönsamhet och konkurrenskraft!

Är du intresserad av att se hur några stora bolag hanterat sin IP-strategi? Tesla hade en dynamisk strategi och öppnade för andra att använda deras patent och drog vinning av det. Sonos, som producerar trådlösa musiksystem, tog vinning av motsatsen med en statisk strategi.

Karolina Rondahl

Karolina Rondahl
Junior Affärsutvecklare


Immaterialrätt för startups skrivet 2019-08-27 av 
Karolina Rondahl, Junior affärsutvecklare Science Park Gotland och student, LLM & MMed.

 

 

Har du frågor om immateriellrätt för startups och IP, eller har du en idé du vill ta vidare men behöver rådgivning?

Kontakta oss på Science Park Gotland för att boka ett kostnadsfritt möte.

Boka möte!