Gotland tar stora kliv i arbetet med att få en kommersiell elflygslinje på plats

Viktiga avtal gör Gotland världsunika och skapar förutsättningar för regionen att gå före, och bygga upp ett fungerande elflygssystem till gagn för hela Norden.

Under veckan har Region Gotland, som första region, ingått samarbetsavtal med inte mindre än två elflygsutvecklare för att påskynda introduktionen av fossilfria transporter i Norden. I torsdags blev allt klart med Heart Aerospace, och idag fredag även med Elfly Group. Gotland är i och med detta den första regionen i världen som har skrivit på två avsiktsförklaringar.

”I Norden har vi två elflygstillverkare, och båda ser potentialen i Gotland. Här har vi det som krävs för att tillsammans bygga förutsättningar för elflyg som i sin tur kan bidra till utvecklingen av elflyg både i Norden och världen. Allt finns redan på plats inom ekosystemet – från flygplatsen och dess elkapacitet till intresserade flygtillverkare, flygoperatörer och kundersäger Maria Fiskerud, projektledare på Science Park Gotland.

Foto/montage: Heart Aerospace

Region Gotland har som mål att minst en operatör ska flyga kommersiellt elflyg till och från Gotland 2027. Detta i linje med bredare mål att minska växthusgasutsläppen och öka regionens attraktionskraft. Utifrån det har Science Park Gotland, på uppdrag av Region Gotland och det gotländska näringslivet, ansvarat för en förstudie för att konkretisera stegen för att nå dit. Dessa steg ligger till grund för den färdplan som presenteras i sin helhet senare i sommar.

”På Gotland är vi helt beroende av flyg- och färjetrafiken till och från ön, både för att öka vår tillgänglighet, men också för att minska våra koldioxidavtryck. Detta beslut om fördjupad samverkan med Heart Aerospace och Elfly Group är en viktig milstolpe i vår resa mot hållbara kommunikationer”, säger Meit Fohlin, Socialdemokraterna, regionstyrelsens ordförande på torsdagens presskonferens.

Genom signeringen av dessa två avsiktsförklaringar tar Gotland ett stort kliv framåt i arbetet med att få elflyg på plats. Signeringen med Heart Aerospace möjliggör pendling mellan ön och fastlandet, och avtalet med Elfly Group ger förutsättningar för en elflygslinje som kan användas både för turism mellan fastlandet och inom Gotland.

”På det här sättet säkrar vi att Gotland är med i elflygsutvecklingen i stort, samt att vi kan vara med och påverka flygplanen utifrån våra behov och marknad, som gör det attraktivt för operatörer att flyga i slutet på detta årtionde” avslutar Maria Fiskerud.

Arbetet med förstudien har resulterat i att Gotland har lyckats samla och få med sig hela ekosystemet som satt upp gemensamma mål, där alla tar ansvar för sin del i systemet och gör det som behövs för att nå hela vägen fram. Tack vare detta har Gotland goda förutsättningar att gå före, och bygga upp ett fungerande elflygssystem till gagn för hela Norden.

Inom ramen för dessa två samarbeten kommer Region Gotland tillsammans med Heart Aerospace och Elfly Group att utforska operativa behov, tekniska krav, markinfrastruktur och underhåll samt affärsmodeller. Vi på Science Park Gotland arbetar vidare med färdplanen och dess mål, tillsammans med nätverket för elflyg på Gotland och övriga partners.

Vill du veta mer? Ta kontakt!

Maria Fiskerud
Projektledare elflyg

maria.fiskerud@scienceparkgotland.se

Tel: 070-607 11 61

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
Verksamhetsansvarig Innovation

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-745 33 43