Growth marketing med Aimfor

Det är dags för årets första träff med bolagen i SPG Summit och vi startar med en tvådagars utbildning och workshop i Growth Marketing. Tillsammans med byrån Aimfor kommer vi efter dessa två dagar ha en god förståelse för digital marknadsföring och kommit igång med arbetet i våra respektive bolag!
Accelerera Din Startup: workshop med tillväxt-tema!

Ta din startup till nästa nivå med vår tvådagars workshop. I samarbete med Aimfor, en digital marknadsföringsbyrå med experter på tillväxtfrågor, erbjuder vi en unik chans att utöka er förståelse för marknadsföring, processutveckling och andra tillväxtfrågor. Syftet är att ni ska få direkt feedback och tips på tillväxtinitativ att genomföra på kort såväl som lång sikt!

Under workshoppen kommer Aimfor bland annat att:

-Presentera hela ekosystemet kring lyckad marknadsföring, från strategi till planering och exekvering
-Gå igenom parametrar som affärsmodell, förutsättningar och mognadsgrad med målet att varje företag ska få konkreta förslag på tillväxtinitiativ och vart de bör lägga sitt fokus ur ett marknadsföringsperspektiv.
-Genomgång av säljpipelines i Hubspot (principerna även applicerbart för andra CRM-system) med utgångspunkt i hur man balanserar komplexitet med användarvänlighet i ett säljflöde.
-Presentation och utbildning kring webstrategi, såväl som Analys, CRO och tracking. 

De som håller utbildningen är:

Erik Andersson – Growth Lead med 13 års erfarenhet av marknadsföring och tillväxt
Martin Johansson – Expert på betald marknadsföring och kundresor med 10 års erfarenhet.


Praktisk information: 

När: 13 och 14 mars
Var: Science Park Gotland
Anmälan: Endast för bolag i SPG Summit. Anmäl dig via mail till  alma.jonsson@scienceparkgotland senast 6 mars.

Vi bjuder på lunch under båda dagarna och finns det matpreferenser meddela detta i samband med anmälan!

Vill du veta mer? Ta kontakt!

ALMA JÖNSSON, Hållbarhets- och communityansvarig på Science Park Gotland

Alma Jönsson
Community manager

alma.jonsson@scienceparkgotland.se

Tel: 076-870 71 96

Johan Andersson, Affärsrådgivare SPG

Johan Andersson
Affärsrådgivare

johan.andersson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-315 77 25