Hållbarhet för startups – fem snabba tips för att bygga en hållbar affärsmodell!

Bikeoholic Klintehamn

Hållbarhet för startups? Marknaden ställer krav. Samhället förändras. Din inre kompass skriker! Det kan lätt kännas överväldigande och svårt att navigera i det nya samhällsklimatet där alla ropar ”hållbarhet!”.

Så hur gör du då för att möta kraven och bygga ett modernt och konkurrenskraftigt företag med en hållbar affärsmodell att vara stolt över?

Det är en grundförutsättning för varje modernt företag att ha hållbarhet med som en del av sitt DNA. Du kan inte ducka utan tvingas att förhålla dig till det. Inte bara för att vara en ”god människa” och vår planets överlevnad – dina kunder kräver det, den kompetens du vill attrahera kommer värdera det, bidrag du söker förutsätter det, och så vidare. Att vara med i matchen tidigt kommer att stärka ert värde och göra er mer konkurrenskraftiga på marknaden.

Bättre metoder för att bygga in hållbarhet

På Science Park Gotland har hållbarhetsarbetet intensifierats under året. I inkubatorprogrammen SPG Startup och SPG Summit finns hållbarhet med som en röd tråd där du och ditt företag redan vid antagning till programmen måste ha en potential att kunna bidra till något av målen i Agenda 2030.

Ansvarig för hållbarhetsdelarna i programmen är Alma Jönsson. Hon har erfarenhet av att stötta startups från olika branscher med att genomlysa, analysera och identifiera affärsmöjligheter och risker, men också med att ta fram relevanta dokument som företagen har konkret nytta av. Hon beskriver det som en ganska komplex och stundtals svår process:

Hållbarhet är en stor fråga som är svår att handskas med för oss var och en som liten människa. Men inte omöjlig om vi bara ser till att samarbeta! Att bygga bolag är inte helt lätt från första början. Man vill gärna ha med hållbarhet i sin affärsmodell men det kan vara både dyrt och svårt och än finns inte upparbetade modeller. Kan jag ställa krav på mina leverantörer? Kommer de då finnas kvar? Det blir hela tiden avvägningar. Oftast är det även nödvändigt att kunna konkurrera med pris.

Alma Jönsson jobbar med hållbarhet för startups
Alma Jönsson driver hållbarhetsarbetet i programmen.

Hon fortsätter på spåret med vilka stora insatser som faktiskt krävs av startups idag:

– Det finns två sidor av myntet där ett konkurrenskraftigt pris finns på ena sidan och kvalité och andra krav på den andra. För mindre bolag blir det ofta svårt och de behöver hjälp och stöd för att lyckas. Även en part som är ett ”öra mot marken” – för det händer samtidigt mycket i samhället i form av stöd för omställningar att söka, bidrag som endast går till innovativa, hållbara affärsmodeller osv. Något som underlättar arbetet är att idéerna vi jobbar med redan i sig är hållbara – eftersom det är ett krav för att bli antagen till programmen. Det gör det lättare, för det går inte att fejka när det kommer till grunderna. 

Fokusera på mer än affärsidén när det gäller hållbarhet för startups

Så jag är en bit på vägen redan med en affärsidé som i alla fall inte är övervägande negativ vad gäller hållbarhet. Kan jag känna mig klar? Eller vad bör jag fokusera på?

– Du är långt ifrån klar! Även om du har en hållbar idé i grunden finns det fortfarande mycket du behöver göra. Gå igenom ditt bolag grundligt. Börja med att analysera din hela affärsmodell, din produkt, dina leverantörer, dina samarbetspartners och din egen organisation. Vilka krav ställer vi på vår omgivning gällande hållbarhet och vilka krav ställer vi på oss själva? Hur kommunicerar vi om vår roll i kedjan?

FarmUp - handla enkelt i mobilen

Att ha ett bollplank utanför organisationen hjälper er att sätta saker i perspektiv, men också att inte sluta när det är enkelt… För ni behöver lyfta även de utmanade punkterna. Det är det vi kan stötta med mest, att få företagen att trassla sig igenom processen även när det inte är så bekvämt…

Så inte bara vara bekväm med andra ord… Annars, har du några sista ord på vägen?

– Sätt er i ett nätverk där ni kan diskutera er specifika bransch och lär och samverka med med andra startups. Det ger bättre impact när fler går ihop!

Läs Almas lärdomar och ta del av de exklusiva tipsen nedan!

#1 – Avgränsa och fokusera 

Utgå från Agenda 2030 och välj ut vad som är viktigast för er som företag. Vad kan ni påverka?

Avgränsa er och välj ut var ni kommer kunna göra störst skillnad. Det är annars lätt att känna sig överväldigad. Se till att belysa även er negativa påverkan och sätt mål för att minska den. Det kommer hjälpa er att fokusera. Och tänk på att ”ingen kan göra allt men alla kan göra något”!

#2 – Skriv en hållbarhetspolicy

Börja med att skriva en hållbarhetspolicy som utgår från det ni kommer fram till i er analys.

Er policy kan vara övergripande men bör ändå vara spetsig. Se sedan till att förankra den. Det kommer inte göra skillnad om inte alla är med på resan!

#3 – Säkra en hållbar affärsplan

Gör hållbarhetsprinciperna till en naturlig del av er affärsplan, inte som ett tillägg.

Börjar ni tidigt och jobbar på djupet blir det lättare att integrera i alla delar av er verksamhet. Det hjälper er också att prioritera och påverka där ni har bäst förutsättningar. I programmet SPG Summit får ni hjälp med detta. 

Hållbarhet för startups - gör som FarmUp och skapa en hållbar startup
Clara Cox och Johan Fallberg från FarmUp.

#4 – Engagera hela företaget!

Få med er alla medarbetare. De kommer behövas i längden. 

De kommer behöva brinna för den här frågan lika mycket som du. Tänk även på att de små insatserna också räknas. 

#5 – Kommunicera det ni gör bra (men också det ni gör mindre bra…)

Kommunicera det ni gör bra, mycket!

Men ett tips är även att belysa problemen i hela branschen. Hur bidrar jag/vi? Öppenhet i kommunikationen kommer göra er trovärdiga. Det skapar värde i ert bolag och kommer göra er konkurrenskraftiga. Och glöm inte att sätta tydliga mål som ni sedan jobbar mot.

Våga visa vägen framåt – för hela er bransch!

Alma Jönsson Communityansvarig

Alma Jönsson
Communityansvarig

It’s not about ideas, it’s about making ideas happen. 

Alma Jönsson är till vardags communityansvarig på Science Park Gotland. Hon är vår engagerade hållbarhetsambassadör som hjälper företagen i programmen att jobba fram tydliga hållbarhetsplaner som gör faktisk skillnad. 

Nyfiken? Sök till de kostnadsfria programmen Vår syn på hållbarhet

Hållbarhet för startups är skriven av Lovisa Moberg på Science Park Gotland och publicerad 2021-10-27.