Jenna Senecal får Åforsk Entreprenörsstipendium

Åforsk 2021

Nu står det klart att gotlandsbaserade Jenna Senecal med sitt företag Sanitation360 är en av tio som tar hem det ärofyllda Åforsk Entreprenörsstipendium 2021 som korar Sveriges mest innovativa entreprenörer. Gotlands första stipendiat genom tiderna är en del av programmet SPG Summit på Science Park Gotland.

ÅForsks Entreprenörsstipendium delas ut i samarbete mellan stiftelsen Åforsk och branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks. Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer utnämns under Sveriges Innovationsriksdag 2021 och tilldelas 200 000 kr vardera.

Den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare. Både entreprenörer som finns i en inkubator/science park och entreprenörer som inte finns i någon av innovationsmiljöerna är välkomna att söka.

Sanitation 360

Sanitation 360 har utvecklat en teknik som omvandlar urin till ett torrt gödselmedel med samma sammansättning som för kommersiellt gödningsmedel. Urin från alla urinsorterande toaletter, både med spol- och torkteknik, samlas upp och avleds till en kassett som behandlar urinen. Förutom att producera ett rent gödselmedel minskar miljöföroreningarna och trycket på reningsverken vars avloppsvatten fortfarande släpper ut mycket kväve och fosfor vilket hamnar i sjöar som Östersjön.

Stort grattis Jenna! Vad betyder det för dig att få ett så här ärofyllt stipendium?

”Sammantaget är det en stor ära att vinna ett så här prestigefullt stipendium. I det här skedet av vår startup kommer det definitivt att hjälpa oss att skilja vårt företag från andra och dessutom bidra till global medvetenhet, ytterligare stöd och till att kunna locka stor talang.

Personligen är det en stark bekräftelse på att jag leder företaget i rätt riktning och att andra ser vår potential att kunna göra konkreta förändringar!”

Varför tror att just du lyckades nå fram i den stenhårda konkurrensen?

Bra fråga – jag har också funderat på det eftersom jag inte har fått veta varför (ännu…) och känner mig fortfarande chockad! Jag har två tankar om varför jag blev utvald. Först försökte jag visa hur kompetenta och dedikerade både teamet och jag själv är; att jag har ägnat mig åt att göra hela ”going to the toilet” mer hållbart och att det målet inte kommer att förändras. Den andra anledningen till att jag kanske har sticker ut från de andra är att vi har en tydlig uppsättning mål för företaget på både kort och lång sikt och att vi skapar faktisk förändring.

Vad främst står på agendan för dig och Sanitation360 nu framöver?

Fokus för 2021 är att installera våra första demo-system för att visa upp vår teknik. Systemet kommer att visas på Gotland, i Skåne och i Durban i Sydafrika. Jag deltar för närvarande i Connect Språngbrädan-programmet för att förbereda en första investeringsrunda för att få kapital till att omvandla vår FoU till marknadsföringsbara produkter och att utöka företaget med relevant entreprenörskompetens.

Fokus för 2022-2025 kommer att vara tillväxt och expansion. Vi kommer att börja med att öka den riktade regionala försäljningen (toalettuthyrningsföretag i Sverige och bostäder i Sydafrika) och planera för expansion till andra regioner för att bli världsledande inom urinteknologiska lösningar. För att uppnå detta kommer vi att söka medel i en andra investeringsrunda för att fortsätta med produktutveckling och tillväxt för företaget.

Urinbehandling på plats blir mer attraktiv när strängare EU-regler införs som begränsar vad avloppsreningsverk får släppa ut i miljön. Paris har föreskrivit att 1 miljon urinavledande toaletter måste installeras under de kommande 30 åren på grund av näringsbelastningen i avloppsvattnet. Med utmaningarna med att hantera flytande urin är mitt mål att leverera den urinteknologin som introduceras med denna miljon urinavledande toaletter.

Hur har stödet från Science Park Gotland bidragit till din resa?

Vi har varit en del av Summit-programmet på Science Park Gotland med Daniel Freeman som vår affärsrådgivare i drygt ett år nu. Programmet har varit viktigt för att hjälpa mig att övergå från att vara akademiker till att vara VD! Jag behöver nya färdigheter och utveckla mitt sätt att tänka. SPG har hjälpt till genom sina seminarier varannan vecka, personlig coachning och stöd för att utveckla affärsstrategin.

Att träffa alla andra startups i programmet har också varit en stor fördel – vi delar alla erfarenheter med allt från att arbeta med olika banker och advokatbyråer till att pitcha för investerare för första gången. Alla dessa delade erfarenheter hjälper mig medan jag arbetar med vårt företags väg framåt.

Om ÅForsk Entreprenrsstipendium

ÅForsk bildades 1985 och är arvtagare efter den år 1895 startade Ångpanneföreningen. ÅForsk har till ändamål att verka för forskning och utveckling i första hand inom: Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.

ÅForsk är den största aktieägaren i det börsnoterade ÅF AB. Medel för forskningsanslag och stipendier erhålles genom utdelningar från bolaget. www.aforsk.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *