Näringslivs-workshop: Enkel och effektiv finansiering för företag på Gotland

Workshop finansiering
Science Park Gotlands affärsrådgivare Daniel Freeman faciliterade här om veckan en workshop med representation från alla bank-, investerings- och stödaktörer på Gotland tillsammans med Tillväxt Gotland, Almi och Coompanion.

Fokus för workshopen var att skapa en gemensam förståelse för behoven hos startups, nystartade företag samt de som har tillväxtplaner. Baserat på denna förståelse resulterade workshopen i ett stort antal idéer för att förbättra den enkla och effektiva finansieringen för företag på Gotland.

Workshop näringslivet Gotland


Nyckelbehov hos företag på Gotland

Samtidigt som likviditet och lönsamhet är viktiga frågor för både nystartade och etablerade företag var det tydligt att många företag lider av följande:

– Brist på kunskap och erfarenhet av extern finansiering för sina företag.
– Behov av mentorskap och aktiva styrelser som ger insikt, kontakter och vägledning.
– Det dagliga trycket från att driva ett företag minskar lusten till förändring och risktagande.

Nyckelidéer

Deltagarna i workshopen kombinerade sina färdigheter för att föreslå ett antal koncept och tillvägagångssätt som nu övervägs för att genomföras i nätverket. Några höjdpunkter vi gärna lyfter fram är följande:

  1. Likviditetsbryggan – Kortsiktig finansiering för att täcka gapet mellan en framgångsrik bidragsansökan och full betalning av kostnaderna.
  2. Ledarskapsmentorer – Mentorer som utmanar företagets ledning och hjälper till att driva på tillväxt och utveckling.
  3. Finansieringskarta – en gemensam kartläggning av alla olika finansieringsalternativ för företag i online- och fickguideformat.


Actions och inspiration

Dessutom beslutade nätverket att fortsätta att träffas för att främja samarbete för att bättre kunna hjälpa företagen på ön. Ett bra förslag är att arbeta hårt med en ”Never say No” mentalitet, där även om du personligen inte kan hjälpa ett företag, kommer du alltid att ha en rekommendation på vem som kan hjälpa dem istället!