Vetenskapsradion Klotet uppmärksammar energiprojekt på Gotland

Node stöttar Austerland energigemenskap
Genom initiativet Node Gotland stöttar vi på Science Park Gotland i genomförandet av storskaliga projekt som kan bidra till energi- och klimatomställningen lokalt. Ett av dessa projekt är Austerland energi som genom en s.k. energigemenskap ska producera och dela på el från en solcellspark. 

 

I inslaget får vi höra att det pågår pilotförsök med så kallade energigemenskaper i både Sverige och Europa.

Tanken är att skynda på den gröna omställningen genom att gå samman just med närboende och investera i exempelvis solceller för att producera egen el och dela den med varandra. 

Projektledaren för Austerlands energigemenskap är Wolfgang Brunner som konstaterar att detta är en viktig pusselbit i den lokala utvecklingen såväl som uppbyggnaden av lokal hållbarhet och energiomställningen i stort. Han berättar också att intresset från bygden har varit över förväntan, och att ca 150 personer från fem socknar anmält sig hittills. 

Austerlands energigemenskap är en av tre liknande gemenskaper som är med i ett EU-finansierat omställningsprogram i nio EU-länder. Inom programmet ska man undersöka potentialen och möjligheterna, men även bli konkreta och bygga en ordentlig anläggning där man kan visa på fördelarna. Node Gotland stöttar projektet genom coachning inom framför allt processledning, projektstöd och affärsutveckling.

Lyssna på hela inslaget här!