Tema: tillväxt och internationalisering

Tema: tillväxt
Hur går man tillväga för att satsa på nya marknader? Vad ska man tänka på och vad ställs man inför? Detta och mycket mer diskuterades under årets första community-träff hos oss på Science Park Gotland, där startups i olika faser var på plats för att nätverka och ta del av kunskap och tips från en erfaren panel.

Kvällen gästades av olika aktörer som stödjer svenska bolag vid internationalisering; Emma Meijer från Östsvenska Handelskammaren, Elisabeth Kalkhäll från Styrelseakademien och Roger Hammarström från Tillväxt Gotland. På plats var även entreprenören Thomas Lööw som just nu är aktiv som medgrundare i ett nytt startup-bolag, Pwrs AB, som arbetar med unika mobila escrow-betallösningar. Han har dessutom varit involverad i svenska globala bolag inom bland annat Life Science och jobbar även som affärsrådgivare med internationalisering som inriktning på BizMaker i Sundsvall. Kvällen leddes av SPGs affärsrådgivare Johan Andersson och det blev ett otroligt intressant och givande samtal mellan inte bara paneldeltagarna utan även våra startup- och alumnibolag som var aktiva med frågor och i de diskussioner som uppstod. Vi fångade upp en hel del godbitar som vi delar med oss av här:

Internationella marknader utgör en enorm tillväxtmöjlighet. Ett enskilt land som Tyskland, Storbritannien eller USA är exempel på marknader som storleksmässigt är långt större än alla de nordiska länderna tillsammans. När man planerar internationell expansion är det viktigt att vara effektiv och snabbt lära sig om den aktuella marknaden och inte minst dess kultur, regelverk och upphandlingsbeteende. Att missa något som kan tyckas vara en mindre detalj kan på sikt leda till ett dyrt fiasko. Dessutom uppträder ett stort land i praktiken inte homogent – ett klassiskt exempel är det inte så amerikanska USA – ofta hänvisat till en marknad som omfattar 50 olika länder – var och en med sina egna regler och seder.

Alumniträff 19 januari
Alumniträff 19 januari
Alumniträff 19 Jan
Alumniträff, panelen
Alumniträff mingel
 
Emma Meijer, Östsvenska Handelskammaren

Emma lyfte under kvällen fram att planering ofta kräver att man hittar personer som har erfarenhet av den aktuella marknaden, någon eller några som har gjort resan tidigare, så att man kan undvika de vanligaste fallgroparna och misstagen. Det finns flera organisationer som exempelvis Business Sweden, Enterprise Europe Network (EEN) och de olika handelskamrarna som har omfattande kontakter och nätverk på olika marknader som kan bedriva research samt hitta relevanta kontakter för att hjälpa till med planering och lansering.


Elisabeth Kalkhäll, Styrelseakademien

Elisabeth framhävde hur en väletablerad styrelse kan vara av stor vikt vid planering av expansion.

Det är ofta här som en styrelseledamot kan bidra rejält genom relevant kompetens och nätverk för att påskynda expansionsaktiviteter.


Thomas Lööw, serieentreprenör och internationaliseringsrådgivare

poängterade vikten av att det ofta är nödvändigt att anlita ledarskap eller säljkompetens med koppling till målmarknaden till sitt team. Det kan handla om att hitta lokala talanger som kommer från den aktuella marknaden eller att samarbeta med någon som redan är på plats. Var beredd att investera kraftigt genom avgifter, provisioner och partneravtal för att få draghjälp på en marknad och var försiktig så att du inte sprider dig över för många territorier, särskilt om du har en fysisk produkt eller en som är föremål för specifika regleringar.

Thomas lyfte också fram vikten av att förstå och anpassa ditt förhållningssätt till försäljning för att matcha dina kunders seder och vanor.

Det kan vara så litet eller ofarligt som hur du hälsar någon att visa intresse för deras lokala angelägenheter (sport, kultur etc) och förstå deras affärsnormer kring avtal och affärsrelationer.


Roger Hammarström, Tillväxt Gotland

Roger betonade kraften i att entreprenörer med gemensamma intressen träffas. Som medlemsorganisation jobbar de med att främja detta genom olika typer av nätverk, träffar och samverkan. Tillväxt Gotland har över 1000 gotländska medlemmar från alla branscher – en bred palett av erfarenheter. Dessutom menar Roger att även om de inte sitter på all kunskap så har de ett brett kontaktnät och genom dem kan startups såväl som etablerade företag få hjälp med rätt kontakter för att komma vidare.


Marie Wallenberg från ImseVimse

Marie var på plats i publiken och lyfte fram hur viktigt det är att komplettera den strategiska planeringen med en fot på marken. Att träffa potentiella kunder för att utvärdera deras behov och intresse för din produkt och för att förstå hur de köper och vilka prisnivåer de anser vara acceptabla är otroligt värdefullt.

Det är förmodligen mycket bättre att få denna kunskap snabbt själv istället för att anlita ett dyrt marknadsundersökningsföretag för att göra det du på ett enklare sätt kan uppnå med några dagar i telefon eller på plats själv!

 

Summering – 4 värdefulla tips:

    1. Använd de olika stödorganisationerna för att samla fakta och insikter men …
    2. … få förstahandsfeedback från målkunder om deras vilja att köpa – prata med dem direkt!
    3. Ta tidigt grepp om lagar och regler som kan störa lanseringen eller utesluta en marknad
    4. Underskatta inte kulturella skillnader på din målmarknad. Hitta talanger från marknaden för att representera bolaget och var redo att avsevärt ändra din försäljningsstrategi för att matcha dina kunders seder och normer.