Engagerande möte spanade på framtiden för omställningen på Gotland

Node Advisory Board
Som vanligt var stämningen på topp med högt i tak och engagerade diskussioner när Node Advisory Board träffades nu i januari. En Advisory Board som består av Gotlands landshövding Anders Flanking, regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S), regionråd Eva Nypelius (C), regiondirektör Peter Lindvall, regional utvecklingsdirektör Stefan Persson, Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt och rektorsrådet på Gotland Olle Jansson, samt näringslivsrepresentant Henrik Stangel från Länsförsäkringar Gotland.

Ett par av gästerna var inbjudna för att informera och bidra till diskussionsunderlag under mötet, och Matilda Hoffstedt som är fabrikschef på Cementa Heidelberg i Slite var först ut. Hon berättade om ambitionerna att etablera en anläggning för CCS-infångning vid den gotländska fabriken. CCS betyder Carbon Capture and Storage och går ut på att avskilja och lagra koldioxidutsläpp. Går det enligt plan kan fabriken bli en av världens första klimatneutrala cementfabriker. Det är viktiga steg i rätt riktning för den gotländska omställningen, eftersom Cementa-fabriken är Sveriges tredje största punktutsläppare och idag ensamma står för ca 68% av de toltala CO2-utläppen på Gotland.

Vätgas var ett annat ämne som engagerade. Magnus Jennerholm från Energicentrum Gotland berättade om vätgasens roll i energisystemet, förutsättningar för Gotland och aktuella satsningar lokalt. Ett alltigenom spännande möjlighet för Gotland att ligga in framkant. Till exempel vad gäller att ersätta fossila drivmedel för sjöfarten till exempel, men även kopplat till större vindkraftsparker till havs där man planerar för lagring i form av vägas.