Unikt projekt möjliggör snabbladdning av tunga fordon

PRESSMEDDELANDE 2022-09-21

Geab har beviljats 9,1 miljoner av Energimyndigheten till ett unikt projekt för att etablera en snabbladdare för tunga fordon i Visby.

-För att accelerera omställningen och elektrifieringen av tunga transporter är tillgången till snabbladdning en förutsättning, säger Oskar Lindehejd, vd för Gotlands Energi.

Etableringen av den nya snabbladdaren är en del i ett lokalt projekt mellan Geab, som leder projektet. Science Park Gotland genom nya satsningen Node Gotland samt Region Gotland. En grupp med representanter från de olika organisationerna har tillsammans gjort en gemensam ansökan till Energimyndigheten och nu beviljats finansiering för den nya snabbladdaren.

Snabbladdningen skapar nya möjligheter

Snabbladdningen gör det möjligt att säkra behoven av extra laddning under dagen. Laddstolpar för tunga fordon kräver effekter som ligger på upp till 350kW per plats, vilket är betydligt högre än för snabbladdning av personbilar och lätta lastbilar. Men även privatpersoner kommer att kunna ladda sin bil vid snabbladdaren och Oskar tror att den kommer att uppskattas.

-Vi har alla ett ansvar att arbeta för det gemensamma målet att Gotland ska gå före i omställningen och bli klimatneutrala 2040, säger Oskar och fortsätter,

-Vi såg direkt att det här var en viktig utlysning som skapar möjligheter för Gotland att snabba på omställningen till en fossilfri transportsektor.

En utlysning betyder att Energimyndigheten, under en tidsperiod, öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. Efter beskedet om finansiering fortsätter nu arbetet med att skapa förutsättningar för etableringen av själva infrastrukturen, samt med andra initiativ som blir viktiga för att kunna påskynda elektrifieringen av transportsektorn på Gotland.

– Gotland har goda förutsättningar att lyckas med elektrifiering av de tunga transporterna. Vi bedömer att etableringen av den här första 350 kW snabbladdaren är en utmärkt start som möjliggör detta. Nu kommer vi fortsätta arbeta tillsammans med branschen så att omställningen kan fortsätta, säger Lovisa Moberg, Projektutvecklare på Node Gotland/Science Park Gotland.

Utlysningen från Energimyndigheten

Energimyndigheten har utlyst 1 543 miljoner kronor till utbyggnad av strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas. Syftet är att bidra till ökad elektrifiering av regionala tunga vägtransporter och på så vis bidra till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål. Totalt fick energimyndigheten in 149 ansökningar på ett totalt belopp om 5,4 miljarder kronor.

Läs mer: ”Stor utbyggnad av el- och vätgasstationer för gods efter beslut från Energimyndigheten”

Kontakt:

Oskar Lindehejd
Vd Gotlands Energi

0498-28 52 81
oskar.lindehejd@geab.vattenfall.se
www.geab.se