Axel Svensson från SPG Summit-bolaget Vattn vinner SKAPA-priset unga talanger

Vattn

Vinnarna av länsfinalen för nationella SKAPA-priset har korats och det är ett SPG Summit-bolag även i år som tar hem kategorin årets unga talang. De gotländska vinnarna blir årets kandidater att tävla om det nationella SKAPA-priset samt SKAPA-talang för unga innovatörer, som avgörs i Stockholm 11 november 2021. 

Vattn
Vattn-teamet består av Adelric Wong, Philip Eriksson, Axel Svensson och Daniel Andersson

Priset delas ut till den person som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet och utveckling av innovationer/uppfinningar, såväl produkter som tjänster, som kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer.

Vid bedömningarna har kreativiteten stor betydelse liksom internationell marknad och potentiell lönsamhet. Annat som bedöms är hur komplicerad idén, den immaterialrättsliga situationen, sökandens och projektets bakgrund och samhällsnyttan. En bedömning görs också efter hur väl idén förhåller sig till FN:s globala hållbarhetsmål.

Vidare till nationell final

Länsvinnarna blir därmed årets kandidater att tävla om det nationella SKAPA-priset samt SKAPA-talang för unga innovatörer, som avgörs i Stockholm 11 november 2021.

Årets länspris för SKAPA-priset 2021 har tilldelats Johan Johansson från Gotland Spirits AB, med sin innovation Spill Spirits, en spritdryck av återvunna livsmedel.

SKAPA-talang för unga innovatörer har 2021 tilldelats Axel Svensson, från Vattn AB för sin digitala plattform för vattenförsörjning, Vattn.

I år har länsjuryn beslutat att också ge ett hederspris till Louise Lundström från Iceblizz AB, för sin veganska glass, Iceblizz, baserad på rotfrukter. 

Det har varit ett spännande juryarbete med intressanta ansökningar, speciellt utmärkande för i år är sökanden och lösningar som skapar nya modeller för ett cirkulärt tänk kring våra gemensamma resurser och produktionsutmaningar, helt enkelt mer klimatsmarta produkter

säger Karin Nordström, rådgivare på Almi Gotland och ordförande i Stiftelsen SKAPAs länsjury.

Juryn

Juryn för Gotlands län 2021 har bestått av Henrik Munkhammar, Karin Nordström, Daniel Freeman, Patrik Rees samt Meg Tivéus.

Prisutdelning kommer att ske hos landshövdingen på Residenset 8 september.