En glimt från Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges innovationsriksdag 2023
Sveriges Innovationsriksdag (SIR23) hölls nyligen med fokus på att stärka och utveckla landets innovationssystem. Evenemanget samlar årligen ledare från politik, akademi och näringsliv för att diskutera och utbyta idéer kring hur Sverige kan förbli en ledande innovationsnation. I år var intresset större än någonsin, och vi på Science Park Gotland var på plats i Lund med hela teamet för att ta del av det fullmatade programmet, inspireras, nätverka och skapa vidare samverkan inom branschen.

Under dagarna framhävdes vikten av samarbete mellan olika sektorer, stärkt infrastruktur för forskning och utveckling samt skapandet av en gynnsam miljö för startups och entreprenörer. Genom hela programmet betonades också vikten av hållbarhet och cirkulär ekonomi i innovationsprocessen, och de globala målen var en övergripande (och återkommande) hållpunkt.

Vi på Science Park Gotland såg evenemanget som ett tillfälle att få en gemensam bild av branschen, dess utveckling och satsningar framåt. Dessutom fick vi chans att lära känna varandra i teamet bättre, samt nätverka och knyta värdefulla kontakter inom respektive ansvarsområde.

Här kommer några reflektioner från teamet:

 

Daniel Freeman

Daniel Freeman
Affärsrådgivare

En höjdpunkt för mig var den tydliga trend av partnerskap mellan företag, regionala och nationella organisationer för att möta samhällsutmaningar och tillväxtområden. Exempel som är intressanta för oss på Gotland är Agtech2030 – ett program som stödjer innovation inom jordbruksteknologi samt nya initiativ i Skåne och Västra Götaland för att etablera ett starkare innovationssystem som stödjer mat- och dryckstartups till fler snabbt prototypa och lansera småskalig produktion av nya produkter på marknaden.

Ett annat intressant program var Aster ”Alliansen för hållbar e-handel” som är ett program som arbetar för att göra e-handeln mer effektiv, konkurrenskraftig och hållbar. För oss på Gotland, utmaningarna med sjöfart och godslogistik till och från ön, är det bra att se den här typen av nationella initiativ ta form.

En av de största usparna med att samla alla aktörer under SISPs paraply under några dagar är att nätverkandet blir av högsta kvalité. Jag kommer alltid ut från Innovationsriksdagen med ett gäng nya kontakter som jag vet kommer hjälpa mig i vardagen på SPG och i förlängningen stärka vårt stöd till Gotlands utveckling.  Att få presentera vår verksamhet för Sveriges Innovationssystem och sätta Gotland som en självklar node och nyckelaktör på den nationella kartan känns också både kul och värdefullt. 

Alma Jönsson jobbar med hållbarhet för startups

Alma Jönsson
Hållbarhets- och comunityansvarig

Caisa Gyllgårde, kommunikatör SPG

Caisa Gyllgårde
Kommunikatör

Dessa dagar gav mig en fördjupad insikt i innovationssystemet (som är ganska nytt för mig). Jag imponerades också av det fullmatade programmet som bjöd på många höjdpunkter. Som kommunikatör är det kanske inte så konstigt att jag inspirerades allra mest av den föreläsning med efterföljande workshop som Louise König och Jakob Trollbäck från The New Division bjöd på. Jakob är en av dem som skapat den kommunikativa plattform som används för att nå ut med FN’s globala mål. Genom att bryta ner, konkretisera och visualisera komplexa texter har de lyckats göra målen både begripliga och synliga. Deras kuber med enkla begrepp och färgglada symboler används av alla 193 medlemsländer i de sammanhang där hållbarhet är på agendan.

Nu jobbar de vidare för att få företag, organisationer och personer att agera snabbare för att vi ska ha en chans att nå målen till 2030 och har tagit fram ett koncept som de benämner IDG – inner development goals. Ett otroligt inspirerande arbete där vi alla utgår från oss själva och vår roll i företaget vi jobbar på genom fokus på ”being”, ”thinking”, ”relating”, ”collaborating” och ”acting”. Och det bästa av allt: underlagen finns att tillgå för alla via deras hemsida: innerdevelopmentgoals.se

SIR inleddes med techsafari. Där jag deltog på en visning och demonstration av E-On’s Ectogrid vilket är en decentraliserad energilösning som kan tillämpas i kvarter, områden eller stadsdelar och leda till radikalt minskade utsläpp jämfört med befintliga tekniker. E.ON bjöd deltagarna på en rundvandring och fördjupad information om den tekniska lösningen som bland annat omfattar distribuerade värmepumpar, energilagring och molnbaserad styrning av dessa på systemnivå. Genom att använda spillvärme och spillkyla i systemet och fördela det till platser där den behövs har man minskat energianvändningen i Medicon Village med 60 %.

Det var spännande att se hur man har använt både befintliga energiresurser, men även relativt standardiserad teknik för att nå så goda resultat. Det handlar om hur man har designat teknik och styrning utifrån största systemnytta. Det visar att vi har mycket av de lösningar vi behöver, det viktiga är att vi utnyttjar dom på ett smart sätt.

Jon Rytterbro

Jon Rytterbro
Projektutvecklare