Gotland ingår samarbetsavtal om grön energiomställning i Östersjön

De tre öarna, Åland, Gotland och Bornholm, har nu gått ihop för att bli energi-öar i Östersjön. Det gemensamma målet är att snabba på övergången till miljövänliga energilösningar och samtidigt skapa nytta lokalt, genom att dela kunskap, öka det demokratiska engagemanget och utveckla affärsmöjligheter.

Under våren 2023 var vi från Science Park Gotland tillsammans med Uppsala Universitet på plats på Bornholm för att diskutera möjligheterna till samverkan och ta fram ett förslag på samarbetsavtal (letter of internt) de tre öarna emellan. Ärendet togs sedan upp av Region Gotland för beslut i regionstyrelsen med ett positivt utfall. Nu är regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) på plats på Åland för att medverka på underteckningscermonin tillsammans med representanter från Åland och Bornholm.

Samarbetet har möjliggjorts tack vare initiativ från Science Park Gotland och Baltic Energy Island och handlar om att ta itu med gemensamma utmaningar och möjligheter inom gröna energiprojekt. Öarna vill vara ledande inom vindkraft till havs och samtidigt skapa värde för sina lokala samhällen och hjälpa till med Europas behov av förnybar energi.

Nora Olofsson från Science Park Gotland var med på Bornholm där samarbetsförslaget togs fram, och hon är också på plats nu på Åland för underteckningsceremonin och det program som sker i samband med detta. 

Det är väldigt inspirerande att vara här på plats och att samarbetet nu tar fart på allvar, det blir starten för viktiga erfarenhetsutbyten och gemensamma projekt framöver. Vi har många gemensamma förutsättningar som öar i östersjön, så tillsammans kommer vi kunna ta oss an utvecklingen kopplat till energiproduktion och havsbaserad vind med gemensam kraft – med våra öars och de boende på öarnas perspektiv framför ögonen säger Nora Olofsson.

Parterna vill bygga upp ett nätverk för en helt grön omställning på sina respektive öar. Det innebär att aktivt involvera de människor som bor där, i energiprojekten för att säkerställa att de är delaktiga och inkluderade.

– Genom det här initiativet visar vi gemensam kraft i att ta ledande position i att skynda på den gröna omställningen. När vi jobbar tillsammans kommer våra ö-samhällen inte bara att göra våra insatser för miljövänlig energi starkare, utan också skapa möjligheter för att få pengar från EU, säger regionstyrelsens ordförande, Meit Fohlin (S).

Samarbetet bygger på tron att det är viktigt att dela kunskap för att säkerställa att lokalsamhällen får fördelar av gröna projekt, inklusive möjligheter att delta i anbudsförfaranden och inspirera till skapande av jobb och lokal affärsutveckling.

Fokus i arbetet kommer att ligga på att göra våra samhällen fossilfria, attrahera investeringar, vara platser där teknikutveckling trivs, skapa jobb – inklusive på landsbygden, engagera de lokala samhällena, locka kvalificerad arbetskraft, samarbeta om utbildningsprogram på olika nivåer och säkerställa välfärden.

– Avtalet är icke-exklusivt – alla parter förblir öppna för andra samarbeten och representerar ett viktigt steg mot en hållbar framtid för Gotland, Åland och Bornholm, säger Meit Fohlin (S).

The Three Islands’Iinitiative – livesändning

Efter ett öppningstal av generaldirektör Ditte Juul Jørgensen vid generaldirektoratet för energi vid Europeiska kommissionen, undertecknar Bornholm, Gotland och Åland en avsiktsförklaring om kunskapsdelning och samarbete inom “The Three Islands’ Initiative”. Syftet är att främja gemensamt överenskomna mål för öarna i utveckling av förnybara energikällor. 

Signeringen livesänds här >

 

Vill du veta mer? Ta kontakt!

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
Verksamhetsansvarig innovationsarenan

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-745 33 43