Kan Gotland bli självförsörjande på näringsämnen till jordbruket?

Science Park Gotland och LRF Öst har tillsammans med företaget N2 Applied kartlagt möjliga nyttor och värden som kan skapas genom att med ny teknik kvävebehandla flytgödsel på gårdsnivå. Här har vi sammanställt de fördelar och möjligheter som har identifierats. Flera av dessa kräver fördjupning och vidare arbete för att verifieras och förverkligas men potentialen framstår som riktigt intressant!

Bli självförsörjande på kväve med flytgödsel, luft och el

N2 Applied är ett norskt teknologiföretag som har utvecklat en effektiv metod som tar itu med både metan- och ammoniakutsläpp från organisk flytgödsel, samtidigt som det ökar gödselvärdet till en nivå som gör all användning av mineralgödsel överflödig.

En nyckelfaktor för att förverkliga potentialen är samarbete och samverkan. Vi bjuder därför in till alla som vill engagera sig att ta kontakt och bidra med kunskap, insikter och erfarenheter.

Ta del av hela kartläggningen här: Case: fossilfri gödselproduktion på Gotland

Kort summering av kartläggningen:
  • Jordbruket på Gotland är en stor del av ön och är en betydande del av Gotlands klimatpåverkan. Det står för cirka 4% av de totala utsläppen från ön.
  • Gotland sticker ut i nationella jämförelser med högre utsläpp från jordbruket per capita än andra kommuner. Detta beror på att Gotland är ett jordbrukstätt län med relativt gles befolkning.
  • N2 Applied har tagit fram en teknik som uppgraderar ett jordbruks gödsel till ett klimatvänligare och mer näringsrikt substrat. Detta ger lantbrukaren ett bättre gödningsmedel som möjliggör högre produktion.
  • Tekniken kan bidra till att Gotland blir självförsörjande på kväve för jordbruket och kan minska behovet av konstgödsel.
  • Genom att använda denna teknik kan Gotland också minska sin klimatpåverkan genom att minska utsläppen av metan och ammoniak.
  • Den nya tekniken kan också bidra till att skapa bättre luftkvalitet på Gotland och öka den biologiska mångfalden i Östersjön.

Ta kontakt!

Har du något att bidra med? Har du åsikter eller frågor om det som presenterats? Vill du engagera dig eller bidra på något sätt? Hör av dig!

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
verksamhetsansvarig innovationsarenan

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-745 33 43