Konverteringsstöd för biogas – en viktig komponent i öns klimatomställning

Biogas_omställning
Gotland ligger i framkant när det kommer till biogas, vilket är en viktig komponent i öns klimatomställning. 100 procent ren biogas framställs ur rest- och avfallsprodukter från gotländska lantbruk, Gotlands livsmedelsindustri samt från öns matavfall. 

Utifrån detta har Node Gotland aktualiserat frågan om ett konverteringsstöd för fordon på regional nivå, och idén har nu blivit verklighet. Inom Region Gotlands stöd för energiomställning kan företag beviljas stöd på upp till 30 000 kr per fordon för konvertering från bensin eller diesel till biogas eller vätgas. Med stödet hoppas man bidra till minskad användning av fossila drivmedel på Gotland. Läs mer om stödet här.

Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Gotland ska gå före och nå målet senast 2040. Detta driver behov av olika åtgärder – Node får det att hända!

Vill du veta mer? Ta kontakt!

Jon Rytterbro

Jon Rytterbro
Projektutvecklare Node Gotland

jon.rytterbro@scienceparkgotland.se

076-125 74 71