Milstolpe för Sanitation 360

Jenna Senecal, Sanitation 360
Dubbelt grattis säger vi till Jenna Senecal och hela teamet bakom Sanitation 360 AB som under kort tid både nått en milstolpe i sitt utvecklingsarbete och beviljats stöd från Vinnovas utlysning för Innovativa Startups steg 2 på närmare 1 miljon kronor. Nu under våren har de lyckats producera sina första 40 kg av fast urinbaserat gödselmedel med bekräftat 15% kväve. Parallellt med arbetet att utvärdera gödselmedlet i jordbruket jämfört med konventionella kemiska gödselmedel satsar bolaget med hjälp av den nya finansieringen från Vinnova på att tillverka och fälttesta sina urintorkare i Sydafrika, med slutmålet att underteckna ett licenstillverkningsavtal. 
Så här säger Jenna:

We are happy to share our milestone, set almost ten years ago, to produce a dry urine fertiliser that could replace solid chemical fertilisers in agriculture. During March (2023), we managed to produce the first 40kg of solid urine based fertiliser with confirmed 15% nitrogen. Over 4 000 L of urine were collected on with Touch Down and dried by Sanitation360 AB and the final drying and production were done at SLU (Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala). Next step is to evaluate the fertiliser in agriculture compared with conventional chemical fertilisers. We started this in April (2023), when we seeded our barley field trial (>500 m2) in April with our latest dried urine fertilizer. We will be sharing results as the barley grows!

To support this work, Sanitation360 works closely with SLU and together we have applied and received Swedish funding (Vinnova, FORMAS and JTI) and are participating in EU funded projects (REWAISE and P2GreeN). With our latest grant, Vinnova Innovative Startups step 2 spring 2023, we will be working in South Africa to manufacture and field test our urine driers with the end goal of signing a license manufacturing agreement.

Jenna and Tim, Sanitation 360
Demo-dag 13 juni kl 16

To share the on-going work, we are hosting a Demo Day on June 13th @16.00 on Gotland. Come see, touch, smell the fertilizer that we are producing and sit on toilets that are doing the collecting. More information found at: fb.me/e/153OuqStl

Innovativa Startups

I programmet Innovativa Startups vill Vinnova stödja unga, innovativa, hållbara och jämställda företag som med hjälp av deras finansiering validerar, verifierar och utvecklar sin affär och den lösning affären bygger på. Målet är att skapa förutsättningar för företag att utveckla sina verksamheter i faser där annan finansiering är svår att få. Innovativa Startups steg 2 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom Innovativa Startups steg 1. Här krävs en egen finansiering om minst 10 procent av projektets stödberättigande kostnader. Bidraget kan maximalt vara 900 000 kronor.

Under sin tid i SPG Summit fick Sanitation 360 finansiering genom Innovativa Startups 1. Då var summan 300 000 kr. Tillsammans med detta bidrag har bolaget fått stöd på 1,2 miljoner kronor av Vinnova för sitt innovativa och hållbara arbete med att producera urinbaserat gödsel.