SPG Invest summerar 2023: lokal innovation och stöd för Gotlands tillväxt

En ljusglimt i utmanande tider: lokal innovation och stöd för Gotlands tillväxt

I takt med den ökande ekonomiska osäkerheten under de senaste åren har betydelsen av lokala riskkapitalinsatser blivit alltmer påtaglig. SPG Invest, som en dedikerad gotländsk finansieringsaktör, har visat sig vara en kritisk resurs för öns startups. Med fokus på tidiga utvecklingsskeden och en förmåga att agera i turbulenta tider, har SPG Invest spelat en avgörande roll när privata aktörers riskvilja har dämpats av minskad ekonomisk aktivitet, ökad inflation och högre räntor.

Investeringar för tillväxt: Stöd till lokala företag

Under 2023 har vi på SPG Invest inte bara överlevt de ekonomiska prövningarna utan också trappat upp vår insats för att stödja gotländska entreprenörer. Vi har investerat i fyra nya lokala företag och utökat vårt engagemang i tre företag som fortsätter sin framgångsrika tillväxtresa. Det är med stor glädje och inspiration vi följer och stöttar våra portföljbolag och deras grundare i skapandet av arbete och hållbar lönsamhet på Gotland.

Utmaningar kräver öppen dialog: Gemensam styrka i svåra tider

Tyvärr är den rådande ekonomiska situationen prövande och ställer höga krav på många av våra bolag. Här understryker vi vikten av en öppen och tydlig dialog mellan grundare, ägare och investerare. Att säkerställa att ledning, VD och styrelse arbetar nära varandra för att hantera de identifierade riskerna och de utmaningar som uppstår är avgörande.

Här understryker vi vikten av en öppen och tydlig dialog mellan grundare, ägare och investerare.

Jämställdhetsperspektiv och hållbara investeringar

På SPG Invest har vi intensifierat vårt fokus på jämställdhetsperspektivet i samband med vårt riskkapital och våra investeringar. Med stolthet kan vi berätta att mer än hälften av våra portföljbolag nu har minst en kvinna i grundarteamet. Men vi ser detta som en startpunkt, inte som målet. Vi är medvetna om att det riskkapitalhistoriskt sett har varit män som investerar i män, och vi strävar efter att förändra den dynamiken. Forskning visar att kvinnliga och blandade grundarteam faktiskt innebär bättre affärsmöjligheter för investeraren.

Vi är medvetna om att det riskkapitalhistoriskt sett har varit män som investerar i män, och vi strävar efter att förändra den dynamiken.

För att stödja denna strävan har Science Park Gotland etablerat det gotländska nätverket WiB Gotland för kvinnor med intresse för investeringar och riskkapital. Detta fokus på jämställdhet kommer att fortsätta under 2024 och integreras ännu mer i den verksamhet som SPG Invest bedriver.

År 2023 har varit ett år av utmaningar och möjligheter för SPG Invest, och vi ser fram emot att tillsammans fortsätta skapa positiv förändring och tillväxt för Gotland i det kommande året.

Vill du veta mer om SPG Invest? Ta kontakt!

Fredrik Österholm, verksamhetsledare SPG

Fredrik Österholm
Investeringsansvarig

fredrik.osterholm@scienceparkgotland.se

070-744 35 13

Patrik Lord Träff, verksamhetscontroller på Science Park Gotland

Patrik Lord Träff
Verksamhetscontroller

patrik.lordtraff@scienceparkgotland.se

070-572 36 09

En tanke om “SPG Invest summerar 2023: lokal innovation och stöd för Gotlands tillväxt

  1. Pingback: 2023: ett händelserikt år som skapat möjligheter - Science Park Gotland

Comments are closed.