Node Gotland bjöd på fokusdagar med internationella gäster

Det blev en rivstart för Node Gotland, Science Park Gotlands initativ som knappt varit igång mer än en månad men redan bjudit in till två intensiva dagar där idéer och lösningar för Gotlands klimatomställning genom tre tydliga områden avhandlats. Områden som var för sig har egen potential att bidra till den annalkande klimatomställningen på Gotland.

Node Gotland hade bjudit in experter från gotländska klimatinitiativ för att diskutera lösningar och fortsatta samarbetsmöjligheter tillsammans med representanter från det finska projektutvecklingskontoret Flexens. Den gemensamma målbilden om ett klimatneutralt Gotland 2040 satte grunden för samtalen som fokuserade på hur vi ska ta nästa steg i utvecklingen av projekten och vilka nyckelaktörer och frågor som blir viktiga för att genomföra dem.  

Energiproduktion kopplat till vätgas och färjetrafik, är det en fossilfri framtid för transporter till Gotland? 

Det första temat som avhandlades var vätgas kopplat till färjetrafik. Det bjöds på insikter från forskningen som går framåt med stormsteg genom flera projekt. Många aktörer jobbar redan aktivt för att se en framtid med färjetrafik till och från Gotland med vätgas som bränsle. Flexens driver en liknande satsning på Åland och delade med sig av sina erfarenheter.

Det är som att alla är på frågan, men inte vet riktigt vad man ska vara på.

…sade en av deltagarna under
workshopdagarna. En insikt vi tar med oss! 

Kan energigemenskaper vara ett sätt för Gotland att bygga lokala engagemang?

På östergarnslandet pågår en förstudie kring en idé om en mindre energigemenskap. Ambitionen är att skapa en superlokal, fossilfri energiproduktion kopplat till cirka 200 hushåll. Tillsammans med representanter både från projektet Austerland Skags och GEAB tydliggjordes frågeställningarna framåt.

Hur ser energisystemet kopplat till vindkraft på Gotland ut, och vilka utmaningar finns i branschen?

Ökad elektrifiering och andra större omställningsinsatser ställer ökade krav på fossilfri energiproduktion. Vindkraft pratas ofta om som en av de stora möjligheterna till denna produktion och många större vindkraftssatsningar är planerade på Gotland både till land och till sjöss. Representanter från branschen berättade om hur satsningarna och förutsättningarna förändrats från att de första verken monterades på södra Gotland för cirka 25 år sedan. Klart är att det nu finns nya utmaningar och frågeställningar att ta hänsyn till vad gäller en potentiell vindkraftutbyggnad.

Lovisa Moberg

Lovisa Moberg
Projektutvecklare Node Gotland

Publicerad 2022-06-02

NODE GOTLAND

Genom Node Gotland får du stöttning i genomförandet av storskaliga projekt som kan bidra till energi- och klimatomställningen på Gotland. 

Har du ett företag som letar plats för etablering eller test av ny teknik inom transport, industri eller jordbruk? Kommer din satsning leda till kraftigt minskade CO2-utsläpp? Har ni höga ambitioner och möjlighet att skala upp affären? Då är du rätt ute! Ta kontakt med Node Gotlands projektutvecklare så hjälps vi åt att få det att hända. 

Om Node Gotland