Välkommen Jon!

Jon Rytterbro

Vårt allra senaste tillskott är ingen mindre än Jon Rytterbro. Han är en av två projektutvecklare för Node Gotland – en satsning som ska fokusera på utveckling av strategiska projekt, attrahera och samla aktörer och skapa förutsättningar som bidrar till Gotlands klimatomställning. Jon beskriver sig som en lugn, trygg och systematisk problemlösare – driven av frustrationen att vi gör alldeles för lite när det kommer till just klimatpåverkan.

Hej jon och välkommen till Science Park Gotland. Berätta gärna lite kort om din bakgrund.

Jag är inte född på Gotland men är uppväxt i Visby. Flyttade från ön när jag skulle börja på universitet och återvände för nästan sju år sedan med fru och tre barn. Jag är utbildad civilingenjör på UU och KTH inom molekylär miljöbioteknik, efter det har jag arbetat som miljökonsult på ett teknikkonsultföretag där vi stöttade privata och offentliga beställare inom samhällsbyggnad och infrastrukturprojekt. Vi jobbade bland annat med Slussen-projektet, ny farled till Mälaren och anläggandet av en tunnelbanedepå i Norsborg.

Utöver detta har jag under studietiden också arbetat som fotbollsspelare (målvakt) i Hammarby, Sirius och Assyriska.

De senaste fem åren har jag arbetat som hållbarhets- och kvalitetsansvarig på GotlandsHem med ett särskilt uppdrag att implementera ett nytt ledningssystem samt få på plats en hållbarhetsrapportering som lever upp till lagkravet enligt årsredovisningslagen och jag har det senaste året också fått prova på att vara chef för avdelningen Utveckling och hållbarhet med ansvar för nyproduktion och innovation. Under mina år på GotlandsHem har jag också suttit med i Sveriges allmännyttas miljöråd som hjälper till att lägga agendan för organisationens arbete med klimat och miljöfrågor. 

Hur är du som person?

Lugn, trygg och med glimten i ögat. 

Vad gör du på fritiden?

Som dom flesta; umgås med familjen, skjutsar barn och spelar padel.

Node Gotland – hur skulle du beskriva den satsningen?

Såklart en intressant satsning som jag tror och hoppas ligger rätt i tiden. Jag tänker på Node som en möjliggörare, en kraft och pådrivare som får det vi vill ska hända, men som det inte riktigt finns tid eller ork för att hända. 

I rekryteringsannonsen för din tjänst sökte vi en problemlösare. Hur yttrar det sig hos dig?

Min främsta styrka som problemlösare är att jag ser till helheten, sätter mig in i detaljer och vågar tänka nytt. Jag är allergisk mot ”det där har vi prövat och det går inte”.

Vad har du för drivkrafter – generellt och i arbetet kring klimatomställningen?

Hela mitt yrkesliv har jag arbetat för att motverka en negativ klimatpåverkan och hela tiden har en frustration av att vi gör för lite och i för långsam takt varit närvarande. Det är nog i min frustration som min största drivkraft finns. Generellt gillar jag skarpt att hitta lösningar i samverkan som tillsammans ger en större nytta jämfört med lösningar som ligger inom enskilda aktörers rådighet. Det är också sådana lösningar jag tror krävs för att vi ska kunna lösa klimatutmaningen. 

Vad ser du mest fram emot i din nya roll?

Att få jobba uteslutande med dom här typerna av frågor som driver mig. Det ska också bli spännande att få djupdyka in i energibranschen. 

Vi jobbar ju mycket med innovation, både i stort och även specifikt inom Node. Hur innovativ skulle du säga att du är?

Svår fråga, hur mäter man det? Jag upplever att jag har ett ganska väl utvecklat systemtänk, vilket gör att jag ser lösningar som i sig kanske inte är så innovativa men kräver en del nytänkt och samverkan. 

Hela mitt yrkesliv har jag arbetat för att motverka en negativ klimatpåverkan och hela tiden har en frustration av att vi gör för lite och i för långsam takt varit närvarande. Det är nog i min frustration som min största drivkraft finns.

Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. På Gotland ska vi gå före och nå målet senast år 2040. Node Gotland blir en viktig del i detta. Kommer vi att lyckas?

Utmaningen är extremt stor, samtidigt är det viktigaste inte om vi lyckas eller inte, utan att vi börjar agera. Gotland har sina särskilda utmaningar och framför allt en del särskilt goda förutsättningar – inte minst den tydliga systemgränsen som jag tror kan vara en möjliggörare. 

Och sist men inte minst… Kan du ge oss ”vanliga gotlänningar” ett par tips på vad vi kan tänka på i vardagen för att värna om klimatet?

Det ”vanliga gotlänningar” främst kan göra är kopplat till beteende, i stort sett all forskning visar att vi kommer behöva ändra vårt beteende för att klara omställningen. Och där är det bara att börja försöka; byt en bilresa mot cykel (gäller även dom som har elbil), konsumera lite mindre, låna något i stället för att köpa det, ät vegetariskt någon gång ibland, och så vidare. Det andra är att ställa krav på politiker och beslutsfattare, framför allt att användandet av fossil energi måste sluta redan idag.

Tack Jon och varmt välkommen! Vi är glada att äntligen ha dig på plats hos oss på Science Park Gotland och kan nu på riktigt sätta igång med vårt arbete för att accelerera klimatomställningen på ön.

Så här når du Jon:

Jon Rytterbro

Jon Rytterbro
Projketutvecklare Node Gotland

jon.rytterbro@scienceparkgotland.se
076-125 74 71