Nystart för RegionInvest Gotland

Styrelsen för Science Park Gotland Invest består av Oskar Lindehejd, Carina Hammander, Elisabeth Kalkhäll och Henrik Stangel.

RegionInvest Gotland är ett helägt dotterbolag till Science Park Gotland och investerar i gotländska företag i startup- och tillväxtskeden. I ett led att stärka synergierna mellan Science Park Gotland och RegionInvest Gotland har en ny riktning pekats ut.

Startskottet för denna förändring gick under hösten 2019 när den marknadskompletterande startupfonden lanserades, som riktar sig till företag aktiva i Science Park Gotlands inkubatorprogram med ett totalt kapital på 10 mkr. Fonden har med medel från Region Gotland matchats med medel från Länsförsäkringar Gotland och kompletterar RegionInvests tidigare fond, Tillväxtfonden.

Vid RegionInvest Gotlands årsstämma valdes till ny styrelseordförande Oskar Lindehejd (marknadschef Gotlands Energi och VD Gotlands Elförsäljning),

samt Henrik Stangel (VD Länsförsäkringar Gotland) och Elisabeth Kalkhäll (VD GotlandsHem) till nya styrelseledamöter. Carina Hammander (VD GotlandsResor) fortsätter vara en del av styrelsen. Samtidigt tar Science Park Gotlands nuvarande verksamhetsledare Julius Bengtsson över som investeringsansvarig för RegionInvest Gotland.

Avgående ledamöter är Marie Loob, Jan Thiele och Julius Bengtsson

Styrelsen för Science Park Gotland Invest består av Oskar Lindehejd, Carina Hammander, Elisabeth Kalkhäll och Henrik Stangel.
Styrelsen för Science Park Gotland Invest består av Oskar Lindehejd, Carina Hammander, Elisabeth Kalkhäll och Henrik Stangel.

Julius Bengtsson, investeringsansvarig RegionInvest Gotland:

RegionInvest går nu in i en ny fas där vi som investeringsfond använder styrkan av Science Park Gotland fullt ut och genom det bidrar till att fler hållbara företag startas och växer på Gotland. Fondens storlek, styrelsens sammansättning och att vi kombinerar rollerna som verksamhetsledare för Science Park Gotlands och investeringsansvarig för RegionInvest, gör att det finns väldigt goda förutsättningar att kunna bidra till ett utvecklat företagande på Gotland.

Oskar Lindehejd som är nyvald styrelseordförande för RegionInvest Gotland säger såhär:

Jag och styrelsen brinner för Gotlands utveckling och här är RegionInvest en positiv kraft för att skapa gotländskt tillväxt. Utifrån rådande situation på Gotland är det sannolikt viktigare än på mycket länge.

Julius Bengtsson Science Park Gotland
Julius Bengtsson, verksamhetsledare på Science Park Gotland