Startbidrag till Waila för optimering av vindkraftverk

Waila Vindkraft Gotland

En skjuts för klimatet och naturen

Under tidiga hösten -19 fick Waila ett bidrag på 25,000 kr från SPG Såddfond som finansieras av Sparbanksstiftelsen Alfa samt Region Gotland och delas ut av Science Park Gotland. Pengarna kan sökas av bolag som är en del av SPG Summit-programmet.

– Vi sökte pengar från fonden för att marknadsföra våra tjänster inom optimering av vindkraftverk. Dels planerar vi att annonsera om våra tjänster hos relevanta vindkraftsaktörer, dels kommer vi köpa en databas som innehåller detaljerad information om över 14.000 vindkraftsparker i Europa. Information som vi kan använda för att jobba tydligare och mer strukturerat mot relevanta marknader.   

Dessutom kommer vi medverka på en stor vindenergi-konferens där vi kan nå ut och nätverka. Bidraget från Såddfonden ger oss en bra möjlighet att nå kunderna i Sverige och Tyskland på ett effektivt sätt.

Waila tar helhetsgrepp

Waila grundades 2018 av Anne och Sebastian Meyer som ursprungligen kommer från München i Tyskland. Och de är en fantastisk tillgång för Gotland. Som grundare till Waila är de engagerade och arbetar med många olika projekt och rådgivning inom energi och miljö.

Waila webb
Läs mer på www.waila.se

Sebastian Meyer är diplomerad ekonomiingenjör och agronomie-doktor och expert både på förnybar energi med fokus på vindkraft och på bioenergi. Anne Meyer har studerat landskapsekologi och naturvård och är diplomerad landskapsekolog.

Genom att kombinera konsultverksamhet, investeringsverksamhet och tillämpad forskning inom området förnybar energi, lantbruk och skogsbruk samt inom naturvård har de skapat ett starkt och brett erbjudande.

Anne och Sebastian Meyer från Waila

Waila har varit en del av SPG Summit-programmet det senaste året 

– Just nu är vi i en spännande fas med projektet E-kol-logiskt! som är ett Leaderprojekt där vi har genomfört ett lyckad fältförsök med biokol för jordbruket, i syfte att öka vatten- och kvävehållande kapacitet av marken och öka skörden samt att ge ekologiska fördelar. Just nu ska resultaten sammanfattas och presenteras.

Nu finns det goda möjligheter att kommersialisera och vi kan erbjuda lantbrukare runt om på Gotland en möjlighet att både få bättre skördar och bidra till kolinlagring i marken.

På frågan om vad de har på gång framåt i övrigt lyfter de fram fortsättningen på E-kol-ogiskt!-projektet,men även en satsning på optimering och oberoende rådgivning till de som funderar på att installera solceller, något som inte är helt enkelt om man inte är insatt och vet vad man behöver. Dessutom nämner de ett spännande elektrobränsle-projekt som ligger i planerna framåt men i ett väldigt tidigt skede.

Det är alltså mycket på gång just nu för Waila – och det är med spänning vi får följa resultaten av deras arbete.

Text & bild: Lovisa Moberg / Science Park Gotland

Resultatet av E-kol-logiskt!

Missa inte redovisningen av projektets resultat, två tillfällen i november: 

» 2019-11-20, kl. 10:00 – 11:30 » Gotland Grönt Centrum, Lövsta » Konferenssalen

» 2019-11-21, kl. 10:00 – 11:30 » Almedalsbibliotek, Visby » Föreläsningssal E22

Till anmälan

Har du en affärsidé med tillväxtpotential?

Kontakta oss på Science Park Gotland för att boka ett kostnadsfritt möte.

Boka möte