Utbildning, styrelsearbete

Styrelseutbildning

Styrelseutbildning

Välkommen till Almis styrelseutbildning, som syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att på ett professionellt sätt utveckla och skapa värde i ditt bolag. Du får lära dig hur du kan strukturera styrelsearbetet, arbeta med styrdokument och styrelseledamotens formella ansvar. Kunskaper du har nytta av direkt efter kursen på nästa styrelsemöte.

Utbildningens innehåll: 
– Bolagsstyrningens grunder och hur rollfördelningen ser ut mellan ägare, styrelse och VD.
– Styrelsens formella ansvar och även styrelsens sammansättning.
– Hur det går till när en styrelse utses, i både stora och små företag.
– Vad kan vara bra att tänka på när en styrelse ska väljas. 
– Vad är styrelsens uppgift och vad ska de arbeta med.
– Vilka områden ska styrelsen arbeta med och vad gäller enligt lag och god sed.
– För- och nackdelar med att ha en styrelse. 

Vi kommer även lära oss hur det praktiskt går till när man jobbar med en styrelse för att det ska bli så effektivt och givande som möjligt. Vad vinner man på att ha en styrelse? Hur viktig är styrelsen även om jag driver ett mindre företag? Vad ska styrelsen göra då?

I denna utbildning kommer teori och praktik att varvas genom både gruppdiskussioner och spännande workshops där deltagarna får arbeta med praktiska fall från verkligheten. Vi kommer att prata om styrelsens årshjul, ordförandens roll, praktiska tips för styrelsearbete och mycket annat.

Att lära sig hur en styrelse fungerar är bra även om man får möjlighet att gå in i någon annans styrelse.

Utbildningen kommer att genomföras genom både fysiska och digitala träffar.

 

 

Välkommen!

Datum:
3 oktober 09.30-12.00 (digitalt)
10 oktober 09.30-12.00 (digitalt)
25 oktober 09.00-15.30 (fysisk heldag)

Anmälan:
För att delta är det enda ni behöver göra är att anmäla er per mail till Alma och fylla i en blankett om försumbart stöd. Science Park Gotland står för kursavgiften. För detaljfrågor om utbildningarna är Thomas Isaksson på Almi Gotland kontaktperson och nås på: thomas.isaksson@almi.se  070-554 85 20.

 

Alma Jönsson jobbar med hållbarhet för startups

Alma Jönsson
Community- och hållbarhetsansvarig