Gotland, Åland och Bornholm – ny energitrio i Östersjöregionen

Node Gotland har tillsammans med representanter från Åland och Bornholm tagit fram ett förslag på samarbetsavtal (letter of intent) för att formellt bilda en energitrio i Östersjöregionen. Ärendet bereds nu inom Region Gotland för att lyftas för beslut i regionstyrelsen.

The three island initiative

De tre öarna har många saker gemensamt, med det här samarbetet har sitt fokus i de gemensamma beröringspunkter som kommer med planerade vindkraftsparker till havs runt om öarna. Samarbetet skulle innebära kunskapsdelning och operativ samverkan kopplad till vindkraftsetableringar – med målet att maximera lokala fördelar i samband med etableringar, investeringar, medborgarinvolvering och en positiv miljöpåverkan.

Uppmärksammat samarbete

Ö-initiativet lyftes av Sveriges Radio P4 Gotland i början av november, där det bland annat poängterades att samarbetet tar avstamp i energiomställningen och att det skulle kunna leda till gemensamma insatser för att söka projektinvestering och EU-pengar.

Hör inslaget här >

Ta kontakt!

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
Projektutvecklare Node Gotland

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

073-745 33 43

Jon Rytterbro, Projektutvecklare Node Gotland

Jon Rytterbro
Projektutvecklare Node Gotland

jon.rytterbro@scienceparkgotland.se

076-125 74 71

En tanke om “Gotland, Åland och Bornholm – ny energitrio i Östersjöregionen

  1. Pingback: 2023: ett händelserikt år som skapat möjligheter - Science Park Gotland

Comments are closed.