Följ med på ”Materialresan” – från avfall till tillgång

Att hantera spillmaterial effektivt är centralt för att uppnå en cirkulär ekonomi, där vi strävar efter att minimera avfall och miljöpåverkan. För dig och ditt företag kan det innebära en affärsmässig möjlighet att omvärdera restprodukter och nyttja dem som resurser istället för avfall. Genom att identifiera och analysera spill och koppla ihop med innovativa lösningar kan spill återanvändas, återvinnas eller omformas till nya produkter. I bästa fall leder nyttjandet av spillmaterial både till minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet.

Missar ditt företag värden i spillmaterial? Lär dig förvandla avfall till resurser för en hållbar framtid. Node Gotland bjuder in till två halvdagars workshop för att upptäcka ditt spills oväntade värde. Tillsammans med Studio Doms experter utforskar vi hur du kan förvandla spill till värdefulla produkter, effektivisera värdekedjor och på så sätt stärka hållbarheten i din verksamhet.

Genom denna workshop vill vi inspirera dig som deltagare att lära känna ditt material och inte minst vartifrån det kommer och hur resan ser ut. Tillsammans kan vi se möjligheterna och våga tänka utanför boxen. 

David och Annica Doms driver tillsammans Studio Doms. I över ett decennium har de hjälpt kunder med insikter, produkt- och materialinnovation, strategi, teknik och prototyper. En del i detta består av utbildning och workshops med fokus på med  material och cirkularitet. För dem handlar det om att utgå från de tillgångar vi har – att återvinna istället för att utvinna. –På så vis värnar vi om jordens resurser och tar vårt ansvar när vi kan, konstaterar David Doms. 

”Materialresan” är ett sätt att samla små och medelstora företag på Gotland som vill ta sitt ansvar och jobba mer hållbart. Genom att utmana tankesätt och visa på möjligheterna med cirkulära värdekedjor och smart resursanvändning kan vi tillsammans utforska potentialen i spillmaterial, avslutar David.

Materialresan – det här kan du förvänta dig:

  • Introduktion till cirkulära värdekedjor och smart resursanvändning.
  • Diskussioner om nuläget för ert spillmaterial och de utmaningar det för med sig.
  • Kreativa sessioner för att brainstorma och generera idéer kring spillvärde.
  • Verktyg och metoder för att transformera dessa idéer till praktiska lösningar.

Datum, tid & anmälan:

Första halvdagen: 9 april kl. 08:00-12:00
Andra halvdagen: 16 april kl. 08:00-12:00
(med avslutande lunch för de som önskar delta)

Plats: Science Park Gotland, Kaserngatan , Visby
För vem: Företag på Gotland. Ni kan självklart anmäla er fler från samma företag.

Anmäl dig här (senast 5/4) >

Projektet finansieras av EUs Regionala utvecklingsfond och kan därmed erbjuda kostnadsfria träffar till företag som fyller i en blankett om statsstöd. Blanketten fås vid anmälan.

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss!

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
Verksamhetsansvarig Innovationsarenan & projektutvecklare Node Gotland

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-745 33 43