Workshop: Gotland t/r med elflyg

Vilka möjligheter och utmaningar finns för att utveckla en kommersiell elflygslinje till och från Gotland? Detta var temat för en workshop som genomfördes av Science Park Gotland och Uppsala universitet på Visby airport den 19 oktober. 
Kort summering:
  • Gotland identifierades som en idealisk plats för de första elflygslinjerna i Sverige, med det övergripande målet att visa att efterfrågan finns och att Gotland är rätt plats att satsa på.
  • En rad möjligheter identifierades, inklusive hållbara resor, nya destinationer, teknikutveckling och stärkande av Gotlands varumärke.
  • En kartläggning av utmaningar gjordes också, innehållandes lagstiftning och regelverk, energi och infrastruktur, samt finansiering.
  • Resultaten från workshopen visade att trots de betydande tekniska, regulatoriska och ekonomiska utmaningarna som finns, finns det också stora möjligheter att utveckla och stärka Gotland genom kommersiellt elflyg.
  • Det var också en gemensam överenskommelse om att samarbeta både på lokal och nationell nivå för att navigera framåt och lösa utmaningarna.
Här kan du ta del av summeringen i sin helhet:

Elflygsrapport oktober 2023 >

Ta kontakt!

Kontakta Gotlands nätverk för elflyg eller Science Park Gotland om du vill vara delaktig i detta arbete.

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
Projektutvecklare

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

073-745 33 43