Beskriv kort er affärsidé, vilka ni tänkt sälja till och vilka du/ni är i teamet. Vi återkopplar på alla ansökningar inom max ett par dagar.