Kontakt:

www.waila.se

Waila – kompetenta konsulter för naturens bästa

Wailas incitament är att skydda klimatet och naturen genom konsultverksamhet, investeringsverksamhet och tillämpad forskning.

De arbetar inom området förnybar energi (vindenergi, solenergi), lantbruket (tillverkning och användning av biokol, kollagring) samt inom naturvården (inventeringar, artskydd) och samarbetar med kunder och partner från hela Europa.

VD, Sebastian Meyer:

Science Park Gotland hjälpte oss vidareutveckla vår value-based selling approach för optimeringen av befintliga vindkraftverk. Vi är mycket tacksam att vår företagscoach arbetar lika passionerad för Waila som vi gör.

Waila

Taggar: SPG Summit