Science Park Gotland möjliggör innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Dels genom företagsinkubatorn där startups gör verklighet av sina affärsidéer, dels genom innovation som bidrar till en hållbar utveckling. Vi accelererar dessutom den gotländska startup-arenan genom progressiva investeringar i vårt  dotterbolag Science Park Gotland Invest.

 

Kontakta oss!

ALMA JÖNSSON, Hållbarhets- och communityansvarig på Science Park Gotland

Alma Jönsson
Hållbarhets- och communityansvarig

alma.jonsson@scienceparkgotland.se

Tel: 076-870 71 96

Lär känna Alma >

Caisa Gyllgårde, kommunikatör SPG

Caisa Gyllgårde
Kommunikatör


Caisa.gyllgarde@scienceparkgotland.se

Tel: 070-949 49 55

Lär känna Caisa >

DANIEL FREEMAN, Affärsrådgivare SPG

Daniel Freeman
Affärsrådgivare


Daniel.freeman@scienceparkgotland.se

Tel: 073-544 24 66

Lär känna Daniel >

Elisabeth Kalkhäll, affärsrådgivare SPG

Elisabeth Kalkhäll
Affärsrådgivare

Elisabeth.kalkhall@scienceparkgotland.se

Tel: 070-575 78 12

Lär känna Elisabeth >

Fredrik Österholm, verksamhetsledare SPG

Fredrik Österholm
Verksamhetsledare

fredrik.osterholm@scienceparkgotland.se

Tel: 070-744 35 13

Lär känna Fredrik >

Johan Andersson, Affärsrådgivare SPG

Johan Andersson
Affärsrådgivare

johan.andersson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-315 77 25

Lär känna Johan >

Jon Rytterbro, Projektutvecklare Node Gotland

Jon Rytterbro
Projektutvecklare Node Gotland

jon.rytterbro@scienceparkgotland.se

Tel: 076-125 74 71

Lär känna Jon >

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
Projektutvecklare Node Gotland

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-745 33 43

Lär känna Nora >

Patrik Lord Träff, verksamhetscontroller på Science Park Gotland

Patrik Lord Träff
Verksamhetscontroller

 

patrik.lordtraff@scienceparkgotland.se

Tel: 070-572 36 09

Lär känna Patrik >